Μενού Κλείσιμο

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (για εισακτέους από το 2017-18)

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαµβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών (Υ) µαθηµάτων, των κατ επιλογήν υποχρεωτικών (Ε) µαθηµάτων και των φροντιστηρίων (Φ) µε τον χαρακτηριστικό κωδικό τους. Τα µαθήµατα µε βάση το επιστηµονικό τους αντικείµενο έχουν οργανωθεί σε οµάδες µαθηµάτων.

Κάντε λήψη του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών εδώ σε μορφή pdf.

 

Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης (Κ) Εξ. Σπ.
Κ 04 Υ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι: Κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες 3
Κ 16 Υ Εισαγωγή στη φιλοσοφία 1
Κ 17 Υ Φιλοσοφία της παιδείας 8
Κ 20 Υ Νεοελληνική ιστορία 1
Κ 24 Υ Διαπολιτισμική εκπαίδευση 4
Κ 01 E Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-) 8
Κ 05 Ε Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ: Σχέσεις σχολείου-κοινότητας 6
Κ 07 Ε Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής κοινωνίας 3
Κ 13 Ε Έμφυλες ταυτότητες και εκπαίδευση 7
Κ 19 Ε Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία 7
Κ 21 Ε Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας 4
Κ 25 Ε Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες 7
Κ 27 Ε Κοινωνικές οργανώσεις και διαχείριση κρίσεων 6
Κ 30 Ε Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα 8
Κ 32 Ε Κείμενα φιλοσοφικού – παιδαγωγικού προβληματισμού 4
Κ 35 Ε Κοινωνιογλωσσολογία 7
Κ 36 Ε Γραμματισμός στα ΜΜΕ 8
Κ 37 Ε Κοινωνιολογία της οικογένειας 8
Κ 39 Ε Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας 5

 

Ψυχολογία (Ψ) Εξ. Σπ.
Ψ 02 Υ Γνωστική ψυχολογία 2
Ψ 03 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι 3
Ψ 04 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ 4
Ψ 06 Υ Κοινωνική ψυχολογία 6
Ψ 14 Υ Ψυχολογία της υγείας 4
Ψ 35 Υ Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3
Ψ 23 Ε Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία 7
Ψ 24 Ε Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας 8
Ψ 28 Ε Παιδί και γεγονότα ζωής 6
Ψ 32 Ε Σεξουαλικότητα και υγεία 5
Ψ 33 Ε Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη 6
Ψ 34 Ε Αξιολόγηση και στήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 8
Ψ 35 Ε Ψυχοπαθολογία του παιδιού 8
Ψ 36 Ε Κίνητρα, αυτο-ρύθμιση και μάθηση στην προσχολική ηλικία 8
Ψ 37 Ε Ειδικά θέματα γνωστικής ψυχολογίας 5
Ψ 38 Ε Εφαρμογές της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην πράξη: Διαμορφώνοντας αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης 7
Ψ 39 Ε Πειραματική ψυχολογία: Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 5

 

 

Παιδαγωγική – ∆ιδακτική (∆) Εξ. Σπ.
Δ 01 Υ Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης 1
Δ 02 Υ Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής 5
Δ 04 Υ Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση 4
Δ 06 Υ Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής 3
Δ 17 Υ Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης 2
Δ 23 Υ Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση 5
Δ 32 Υ Ειδική Αγωγή 6
Δ 40 Ε Καθοδήγηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο 7
Δ 41 Ε Σύγχρονα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης 8
Δ 05 Ε Παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 5
Δ 12 Ε Διδακτική της ελληνικής γλώσσας 4
Δ 13 Ε Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση 7
Δ 24 Ε Διγλωσσία και εκπαίδευση 8
Δ 27 Ε Εξατομικευμένη μάθηση με εποπτεία: θεωρία και έρευνα 6
Δ 30 Ε Παιδαγωγική της ένταξης 7
Δ 37 Ε Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση 6
Δ 42 Ε Μελέτη παιδιού 6
Δ 43 Ε Αναδυόμενη ανάγνωση και γραφή: Διδακτικές προσεγγίσεις για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 5
Δ 44 Ε Η δυναμική των σχέσεων και των πλαισίων στη μαθησιακή διαδικασία 5
Δ 46 Ε Ψυχοκινητική, κινητικό παιχνίδι και βιωματική μάθηση 6
Δ 47 Ε Κοινωνική Παιδαγωγική 7
Δ 48 Ε Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 8

 

 

Πολιτισµός και Εκπαίδευση (Π) Εξ. Σπ.
Π 03 Υ Εισαγωγή στη γλωσσολογία: ανάλυση της ελληνικής γλώσσας 2
Π 05 Υ Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία 1
Π 17 Υ Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική 4
Π 43 Υ Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία 2
Π 06 Ε Σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία 3
Π 18 E Λαϊκός πολιτισμός 8
Π 21 Ε Δραματικό παιχνίδι – Δραματοποίηση 3
Π 23 Ε Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους 7
Π 33 Ε Δημιουργική γραφή 8
Π 37 Ε Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική 7
Π 38 Ε Ζητήματα μουσειολογίας 6
Π 39 Ε Μυθιστόρημα μαθητείας 8
Π 40 Ε Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας 3
Π 44 Ε Ποίηση του 20ού αι. 6
Π 45 Ε Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία και μουσεία επιστημών 5
Π 46 Ε Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο 6
Π 47 Ε Ανάλυση λόγου 3
Π 48 E Οργάνωση παιδικών μουσικών συνόλων 7
Π 52 Ε Τεχνικές αφήγησης – αφηγηματικές προσεγγίσεις 7
Π 53 Ε Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση 8
Π 54 Ε Το παιδί και το λογοτεχνικό βιβλίο 8

 

Θετικές Επιστήμες (Θ) Εξ. Σπ.
Θ 01 Υ Βασικές έννοιες μαθηματικών 1
Θ 02 Υ Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη 7
Θ 03 Υ Αρχές της πληροφορικής με εφαρμογές στην εκπαίδευση Ι 2
Θ 04 Υ Αρχές της πληροφορικής με εφαρμογές στην εκπαίδευση ΙI 3
Θ 08 Υ Περιγραφική στατιστική 5
Θ 10 Υ Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση 5
Θ 12 Υ Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία 6
Θ 05 Ε Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία 7
Θ 06 Ε Πληροφορική στην εκπαίδευση 4
Θ 07 Ε Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση 5
Θ 13 Ε Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους 8
Θ 14 Ε Θέματα ανάπτυξης μαθηματικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση 7
Θ 16 Ε Γεωμετρικές έννοιες 4
Θ 17 Ε Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 6

 

Μεθοδολογία (Μ) Εξ. Σπ.
Μ 01 Υ Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας I 3
Μ 02 Ε Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ 5
Μ 03 Ε Συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 6
Ξένες Γλώσσες (Ξ) Εξ. Σπ.
Ξ 01 Π Αγγλικά – Ξένη γλώσσα 3
Ξ 02 Π Γαλλικά – Ξένη γλώσσα 3
Ξ 01 Υ Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς 4
Ξ 02 Υ Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς 4
Ξ 03 Ε Αγγλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς Ι 5
Ξ 04 Ε Γαλλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς Ι 5
Ξ 05 Ε Αγγλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΙ 6
Ξ 06 Ε Γαλλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΙ 6
Πτυχιακή Εργασία (Χ) Εξ. Σπ.
Χ 01 Ε Πτυχιακή εργασία 7
Χ 02 Ε Πτυχιακή εργασία 8
Χ 03 Ε Πτυχιακή εργασία 8
Πρακτική Κατάρτιση (Α) Εξ. Σπ.
Α01ΠΚ Πρακτική Ι 1
Α02ΠΚ Πρακτική ΙΙ 2
Α03ΠΚ Πρακτική ΙΙΙ 3
Α04ΠΚ Πρακτική IV 4
Α05ΠΚ Πρακτική V 5
Α06ΠΚ Πρακτική VI 6
Α07ΠΚ Πρακτική VII 7 – 8