Μενού Κλείσιμο

Εικονογραφηµένα Παιδικά Βιβλία και οι Αναγνώσεις τους

 • Κωδ. Μαθήματος: Π 23 Ε
 • Εξάμηνο: 7o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Αναστασία Οικονομίδου
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 3
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Εικονογραφηµένα Παιδικά Βιβλία και οι Αναγνώσεις τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εικόνα και βλέμμα: ο εννοούμενος θεατής
 • Στυλ & νόημα στην εικόνα
 • Το παρακείμενο των εικονογραφημένων βιβλίων: σχήμα,, μέγεθος, εξώφυλλα, ταπετσαρίες, πλαίσια
 • Σχέσεις εικόνας και λόγου
 • Η οπτική γωνία & η εστίαση των εικόνων και οι ιδεολογικές διαστάσεις τους
 • Σύγχρονες τάσεις στην ελληνική εικονογράφηση
 • Ιδεολογικές υποδηλώσεις των εικόνων & των εικονογραφημένων βιβλίων
 • Αναγνώσεις εικονογραφημένων: η διαλεκτική σχέση αναγνώστη εικόνας και αναγνώστη / κειμένου

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Να κατανοεί και να ερμηνεύει έννοιες της λογοτεχνικής θεωρίας καθώς και της ζωγραφικής τέχνης. Να μεταφέρει τις επιστημονικές έννοιες σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας,
 • Να εργάζεται αυτόνομα και ομαδικά.
 • Να αναζητά, να αναλύει και να συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας  
Συγγραφή εργασίας/-ών 45
Αυτόνομη μελέτη 36
Σύνολο Μαθήματος 120

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών