Μενού Κλείσιμο

Οργάνωση Παιδικών Μουσικών Συνόλων

 • Κωδ. Μαθήματος: Π 48 Ε
 • Εξάμηνο: 7o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Ευαγγελία Κοψαλίδου
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 1
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου: 2
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Οργάνωση Παιδικών Μουσικών Συνόλων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η συνεργασία, η ακρόαση και η σύμπραξη αποτελεί απαραίτητη, μεταξύ άλλων προϋπόθεση, μιας ομαδικής καλλιτεχνικής ερμηνείας, απόδοσης και κοινής πράξης. Η δημιουργία μικρών και μεγάλων μουσικών συνόλων στο νηπιαγωγείο ενδυναμώνει την ατομική έκφραση και ενισχύει την ομαδική συνεργασία για το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες μουσικές γνώσεις όπως οι παρακάτω που θα αποκτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα:
-φλογέρας (όλες οι νότες και αλλοιώσεις, παιδικά τραγούδια με 2-7 βασικές νότες, επιλεγμένες αναγεννησιακές, μπαρόκ και σύγχρονες συνθέσεις)
-μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο (του συστήματος C. Orff για εκτέλεση bordun, ostinato και ορισμένων παιδικών τραγουδιών)
-ρυθμικών κρουστών οργάνων (του συστήματος C. Orff για ρυθμική συνοδεία τραγουδιών και συνθέσεων στο ρυθμό του μέτρου, στην έμφαση, στο ρυθμό του λόγου)
-χρήση του σώματος ως ηχογόνου πηγής (με εκτέλεση ρυθμικών και μελωδικών σχημάτων αποκλειστικά από μέλη του σώματος)
-χρήση της φωνής και κριτήρια επιλογής παιδικών τραγουδιών (βασισμένα στις αρχές του συστήματος Z. Kodaly)
-ρυθμική και εκφραστική κίνηση για την κατανόηση και ερμηνεία στοιχείων της μουσικής (χώρος, χρόνος, ένταση, διάρκεια, τονισμός, παύση, δυναμική, ηχόχρωμα βασισμένα σε αρχές του συστήματος E.J. Dalcroze)
-βασικά στοιχεία μουσικού αυτοσχεδιασμού
-στοιχεία οργάνωσης φωνητικών και οργανικών παιδικών συνόλων με βάση τις πιο πάνω, απαραίτητες για τη δημιουργία τους, αποκτηθείσες μουσικές γνώσεις
Όλα όσα αναφέρονται, θα διδαχθούν στο πλαίσιο των μαθημάτων με σκοπό την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων που αναφέρονται στη μουσική και προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και την ενίσχυση του «ομαδικού μουσικού πνεύματος»

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Κατανόηση και ερμηνεία των επιστημονικών θεωριών και εννοιών από τον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης
 • Μεταφορά των επιστημονικών εννοιών σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 • Κατανόηση των ποικίλων παραγόντων που συνδιαμορφώνουν την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 • Εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις     39
Σεμινάρια      6
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας    26
Καλλιτεχνική δημιουργία    15
Αυτόνομη μελέτη   34
Σύνολο Μαθήματος 120

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών