Μενού Κλείσιμο

Δημιουργικές Μουσικές Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο

 • Κωδ. Μαθήματος: Π 46 Ε
 • Εξάμηνο: 6o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Ευαγγελία Κοψαλίδου
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 1
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου: 2
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Δημιουργικές Μουσικές Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διαθεματικές δραστηριότητες με κεντρικό άξονα τη μουσική που συνδέονται άμεσα με άλλα διδακτικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, γεωγραφία, εικαστικά κλπ.) και περιλαμβάνουν δημιουργικές μουσικές διεργασίες όπως τραγούδι, ρυθμό και κίνηση, εκτέλεση απλών μουσικών οργάνων, μουσική ανάγνωση και γραφή, χρήση αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων και παιχνιδιών.

Έμφαση δίνεται στην ενεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα αυθεντικά μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

Επίσης, στη μουσική και στο παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Κατανόηση και ερμηνεία των επιστημονικών θεωριών και εννοιών από τον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης
 • Μεταφορά των επιστημονικών εννοιών σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 • Εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
 • Αυτόνομη και ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 13
Σεμινάρια   3
Εργαστηριακή άσκηση 26
Άσκηση πεδίου 10
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας   7
Συγγραφή εργασίας/-ών   7
Εκπόνηση μελέτης   7
Καλλιτεχνική δημιουργία 27
Αυτόνομη μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 120

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών