Μενού Κλείσιμο

Γαλλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ

  • Κωδ. Μαθήματος: Ξ 06 Ε
  • Εξάμηνο: 6o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
  • Διδάσκοντες: Αικατερίνη Μαυρομαρά-Λαζαρίδου
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
  • Ώρες Θεωρίας:
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου: 3
  • Ώρες Διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Γαλλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών