Μενού Κλείσιμο

Πρακτική ΙΙΙ

  • Κωδ. Μαθήματος: Α03ΠΚ
  • Εξάμηνο: 3o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Ναι
  • Διδάσκοντες: Ευθυμία Πεντέρη Ιουλία Ντούση Μαριάννα Παυλίδου
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Όχι
  • Ώρες Θεωρίας:
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
  • Ώρες Διδασκαλίας: 2
  • Πιστωτικές Μονάδες: 3

Πρακτική ΙΙΙ

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών