Μενού Κλείσιμο

Δραματικό παιχνίδι – Δραματοποίηση

  • Κωδ. Μαθήματος: Π 21 Ε
  • Εξάμηνο: 3o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
  • Διδάσκοντες: Μυρσίνη Λαντζουράκη
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
  • Ώρες Θεωρίας: 2
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου: 1
  • Ώρες Διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Δραματικό παιχνίδι – Δραματοποίηση

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών