Μενού Κλείσιμο

Το Παιδί και το Λογοτεχνικό Βιβλίο

 • Κωδ. Μαθήματος: Π 54 Ε
 • Εξάμηνο: 8o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Αναστασία Οικονομίδου
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 3
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Το Παιδί και το Λογοτεχνικό Βιβλίο

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Πώς ένας ενήλικας μπορεί να καταλάβει αν ένα ‘παιδικό’ βιβλίο είναι πράγματι κατάλληλο για παιδιά και για τι είδους παιδιά είναι κατάλληλο.
 • Πόσο τον βοηθά η έννοια του εννοούμενου αναγνώστη που το ίδιο το βιβλίο ‘κατασκευάζει’.
 • Ποια η σχέση του εννοούμενου με τον πραγματικό αναγνώστη ενός βιβλίου.
 • Εάν υπάρχει εννοούμενος ‘αναγνώστης’ των εικόνων και πώς αυτός διαφαίνεται.
 • Για να δειχθούν τα παραπάνω, εξετάζονται από την σκοπιά του εννοούμενου αναγνώστη τους, διαφορετικά είδη παιδικής λογοτεχνίας όπως μυθιστορήματα, βιβλία για μικρά παιδιά, εικονο-βιβλία, βιβλία γνώσεων και διασκευές για παιδιά.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
 • Μεταφορά των επιστημονικών εννοιών σε χώρους  εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας  16
Αυτόνομη μελέτη  65
Σύνολο Μαθήματος 120

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών