Μενού Κλείσιμο

Παιδί και Γεγονότα Ζωής

  • Κωδ. Μαθήματος: Ψ 28 Ε
  • Εξάμηνο: 6o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
  • Διδάσκοντες: Βασιλική Μπρουσκέλη
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
  • Ώρες Θεωρίας: 3
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
  • Ώρες Διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Παιδί και Γεγονότα Ζωής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται γεγονότα της ζωής όπως ο θάνατος, η αρρώστια, η αποπλάνηση, η νοσηλεία, η εγχείρηση, η χρόνια αρρώστια, το διαζύγιο, η υιοθεσία. Τα θέματα αυτά εξετάζονται όσον αφορά τις αντιλήψεις των παιδιών γι’ αυτά και την κατανόησή τους ανάλογα με την ηλικία τους αφενός, και τους χειρισμούς που απαιτούνται με στόχο την πρόληψη αφ’ ετέρου, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή εργασίας/-ών 20
Αυτόνομη μελέτη 36
Σύνολο Μαθήματος 120

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών