Μενού Κλείσιμο

Αγγλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙI

  • Κωδ. Μαθήματος: Ξ 05 Ε
  • Εξάμηνο: 6o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
  • Διδάσκοντες: Μαρία Αμμάρι
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
  • Ώρες Θεωρίας:
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου: 3
  • Ώρες Διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Αγγλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙI

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών