Μενού Κλείσιμο

Ειδική Αγωγή

  • Κωδ. Μαθήματος: ∆ 32 Υ
  • Εξάμηνο: 6o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Ναι
  • Διδάσκοντες: Αθανάσιος Κουτσοκλένης
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
  • Ώρες Θεωρίας: 2
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου: 1
  • Ώρες Διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Ειδική Αγωγή

Περιεχόμενο Μαθήματος

1) Ιστορικοποιημένη παρουσίαση του θεσμού της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας
2) Συγκριτική παρουσίαση συστημάτων Ειδικής Αγωγής άλλων κρατών (Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α., Φινλανδία, Ιταλία)
3) Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής με έμφαση στην έμφαση στην Α’ Βάθμια εκπαίδευση (ιστορική αναδρομή και τρέχουσα νομοθεσία)
4) Δομές και θεσμοί Ειδικής Αγωγής (ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη κ.ά.)
5) Θεσμική κατηγοριοποίηση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
6) Αναλυτικά προγράμματα σπουδών ειδικής αγωγής & προσαρμοσμένα βιβλία για ανάπηρους μαθητές
7) Το ανθρώπινο δυναμικό της Ειδικής Αγωγής (δάσκαλοι, ειδικοί παιδαγωγοί, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό)
8) Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Μελέτη/ανάλυση βιβλιογραφίας 46
Αυτόνομη μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 135

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών