Μενού Κλείσιμο

Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία

 • Κωδ. Μαθήματος: Π 43 Υ
 • Εξάμηνο: 2o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Ναι
 • Διδάσκοντες: Αναστασία Οικονομίδου
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 3
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Τι είναι η  Παιδική Λογοτεχνία και πώς συνδέεται με την παιδική ηλικία.
 2. Τα εγγενή προβλήματα του είδους.
 3. Παιδική Λογοτεχνία – Ιδεολογία – Κοινωνικοποίηση
 4. Τρόποι εγγραφής της ιδεολογίας στα λογοτεχνικά κείμενα
 5. Ο ρόλος του εννοούμενου αναγνώστη
 6. Διακειμενικότητα στα κείμενα Παιδικής Λογοτεχνίας
 7. Παιδική λογοτεχνία του κανόνα: το έργο του Χ.Κ. Άντερσεν.
 8. Νεοτερική παιδική λογοτεχνία: αναλύσεις επιλεγμένων έργων

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Να κατανοεί  έννοιες της λογοτεχνικής θεωρίας.
 • Να εφαρμόζει τις παραπάνω θεωρητικές έννοιες στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων.
 • Να κρίνει ποιο κείμενο είναι κατάλληλο σε κάθε μαθησιακή διαδικασία

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Συγγραφή εργασίας/-ών 46
Αυτόνομη μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 135

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών