Μενού Κλείσιμο

Παιδαγωγική της Ένταξης

  • Κωδ. Μαθήματος: ∆ 30 Ε
  • Εξάμηνο: 5o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
  • Διδάσκοντες: Αθανάσιος Κουτσοκλένης
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
  • Ώρες Θεωρίας: 3
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
  • Ώρες Διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Παιδαγωγική της Ένταξης

1) Η Παιδαγωγική της Ένταξης ως γνωστικό πεδίο – Ιστορικά και επιστημολογικά στοιχεία θεμελίωσης του πεδίου
2) Ιστορικές, ιδεολογικές και επιστημονικές διαστάσεις της εκπαίδευσης των αναπήρων στη χώρα μας και διεθνώς
3) Σημασιολογική αποσαφήνιση και θεωρητική θεμελίωση βασικών όρων («ειδική αγωγή», «ειδικές ανάγκες», «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», «αναπηρία», «βλάβη», «ενσωμάτωση», «ένταξη», «συνεκπαίδευση», «συμπεριληπτική εκπαίδευση»)
4) Θεωρητικές προσεγγίσεις στην αναπηρία (ιατρική, κοινωνική, αλληλεπιδραστική)
5) Αναπαραστάσεις της αναπηρίας
6) Οικονομικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για την ένταξη των ανάπηρων μαθητών στη γενική εκπαίδευση
7) Σχολικός αποκλεισμός και περιθωριοποίηση
8) Αρτιμελισμός και διακρίσεις σε βάρος των ανάπηρων μαθητών
9) Ετικετοποίηση και στιγματοποίηση
10) Αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη των ανάπηρων μαθητών

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών