Μενού Κλείσιμο

Πρακτική Ι

  • Κωδ. Μαθήματος: Α01ΠΚ
  • Εξάμηνο: 1o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Ναι
  • Διδάσκοντες: Ευαγγελία Κοψαλίδου
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Όχι
  • Ώρες Θεωρίας:
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
  • Ώρες Διδασκαλίας: 3
  • Πιστωτικές Μονάδες: 3

Πρακτική Ι

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών