Μενού Κλείσιμο

Τεχνικές Αφήγησης – Αφηγηματικές Προσεγγίσεις

 • Κωδ. Μαθήματος: Π 52 Ε
 • Εξάμηνο: 7o Εξάμηνο
 • Υποχρεωτικό: Υποχρεωτικό Κατ' επιλογήν
 • Διδάσκοντες: Μυρσίνη Λαντζουράκη
 • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
 • Ώρες Θεωρίας: 1
 • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου: 2
 • Ώρες Διδασκαλίας: 3
 • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Τεχνικές Αφήγησης – Αφηγηματικές Προσεγγίσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Είδη αφήγησης.
 • Κατηγορίες αφηγηματικών ειδών.
 • Η δυναμική του αφηγητή: ο αφηγητής ως φορέας και ο αναγνώστης ως δέκτης της αφήγησης.
 • Αναλύοντας τις διαθέσεις της έκφρασης του προφορικού λόγου.
 • Τρόποι και τεχνικές ανάγνωσης κειμένων.
 • Ο χρόνος στην ανάγνωση: παύσεις, αναπνόηχα, ρυθμός.
 • Ασκήσεις εκφοράς του λόγου: πρακτική σε κείμενα διαφορετικής δομής και ύφους

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση τεχνικών θεάτρου.
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής σκέψης.

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σε ώρες)
Διαλέξεις 39
Καλλιτεχνική δημιουργία 55
Αυτόνομη μελέτη 26
Σύνολο Μαθήματος 120

 

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών