Μενού Κλείσιμο

Αγγλικά – Ξένη γλώσσα

  • Κωδ. Μαθήματος: Ξ 01 Π
  • Εξάμηνο: 3o Εξάμηνο
  • Υποχρεωτικό: Όχι
  • Διδάσκοντες: Μαρία Αμμάρι
  • Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: Ναι
  • Ώρες Θεωρίας:
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου:
  • Ώρες Διδασκαλίας:
  • Πιστωτικές Μονάδες: 4.5

Αγγλικά – Ξένη γλώσσα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών