Μενού Κλείσιμο

Βασιλική Μπρουσκέλη

Θέση : Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Ψυχολογία της Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30113
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77113
  • Email : vbrouske@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki_Brouskeli

Βασιλική Μπρουσκέλη

Σπουδές

Πτυχίο Ψυχολόγου, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Msc) στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, Τμήμα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Σχολή Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο του Surrey, Μεγάλη Βρετανία
Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Ψυχολογία της Υγείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Ο αντίκτυπος σημαντικών γεγονότων όπως το διαζύγιο, η νοσηλεία και ο θάνατος στη ζωή του παιδιού
Θέματα συμπεριφορών υγείας
Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 595/ 24-5-2018, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 1114/22-8-2014, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Λέκτορα ΦΕΚ 479/8-6-2010, τ. Γ’