Μενού Κλείσιμο

Αρχεία: Προσωπικό

Λίστα Προσωπικού

Αικατερίνη Γιόφτσαλη

Σπουδές Πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ειδικότητα: Μουσειοπαιδαγωγός), Τμήμα Μουσειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Leicester, Μεγάλη Βρετανία Διδακτορικό Δίπλωμα,…

Μαρία Αμμάρι

Σπουδές Πτυχίο (Linguistics Degree), Faculty of Letters, University of Reading, Berkshire, Μεγάλη Βρετανία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Διπλωματικές Σπουδές, Diplomatic Academy of London, University of Westminster,…

Ευαγγελία Κοψαλίδου

Σπουδές Πτυχίο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Histoire de la musique et musicologie), Université de Paris IV-Sorbonne, Γαλλία Υποψήφια Διδάκτορας, Sorbonne Université-Lettres,…