Μενού Κλείσιμο

Μυρσίνη Λαντζουράκη

Θέση : Μέλη Ε.Ε.Π.

Θέση : Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που ανήκει στο ΤΕΕΠΗ

Γνωστικό αντικείμενο : Θεατρική αγωγή και εκπαίδευση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30089
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77089
  • Email : mlantzou@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : http://duth.academia.edu/MyrsiniLantzouraki

Μυρσίνη Λαντζουράκη

Σπουδές

Απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Βεάκη»
Πτυχίο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Εφαρμοσμένο Θέατρο (Θέατρο ως Κοινωνική Παρέμβαση – Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση), Royal Holloway University of LondonΒιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Διορισμού: 361/18-4-2016, τ. Γ’