Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Α5Ε. Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Εκπαίδευση μέσα από μουσική και θεατρική δράση”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

Α5Ε. Ειδικά θέματα και εφαρμογές:
Εκπαίδευση μέσα από μουσική και θεατρική δράση

 

Με βάση την σύζευξη των δύο τεχνών, της μουσικής και του θεάτρου, οι φοιτητές θα προσεγγίσουν μέσα από την θεατρική και τη μουσική τεχνική, τη φύση και τις λειτουργίες της δραματικής και της μουσικής τέχνης.

Με παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμό, διδασκαλία μουσικών μοτίβων και τραγουδιών θα γνωρίσουν τον τρόπο διαχείρισης των εκφραστικών τους μέσων, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσουν να ενσωματώσουν ήχους και ρυθμούς στις εκπαιδευτικές τους δράσεις. Στόχος, να μπορούν να οργανώσουν ένα θεατρικό δρώμενο χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας δραματικό λόγο, ρυθμό και μουσική.

Επιπρόσθετα, σκοπός του θεατρικού μέρος των μαθημάτων η κατανόηση της μεθοδολογίας του θεάτρου και η χρήση αυτής ως θεατρικό εργαλείο για την προσέγγιση, αντίληψη και επίλυση καταστάσεων. Μέσα από αυτοσχεδιασμό, ανάλυση ρόλων και τεχνικές θεάτρου επιδιώκεται η αντίληψη της οργάνωσης του χρόνου, του χώρου και της δομής μιας θεατρικής πράξης. Η διερεύνηση των ηχοχρωμάτων και του ρυθμού του λόγου, η χρήση ηχοτοπίων και μουσικής αποσκοπεί στην ενίσχυση ή αποφόρτιση της δραματικής έντασης των υπό ανάπτυξη θεμάτων.