Μενού Κλείσιμο

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Ηλικία (3-5 Δεκεμβρίου 2010)

 

 

 

Αφίσα συνεδρίου: [pdf]
Διοργάνωση: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τόπος και Χρόνος: Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010
Περιγραφή: Το συνέδριο έχει ως στόχο την παρουσίαση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση και την πρώτη σχολική ηλικία.
Συντονιστής συνεδρίου: Αναστασία Δημητρίου
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σημαντικές ημερομηνίες:
  • 20 Αυγούστου: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (έκταση: 200 λέξεις)
  • 20 Σεπτεμβρίου: Αποδοχή περιλήψεων από την επιστημονική επιτροπή.
  • 30 Οκτωβρίου: Προθεσμία προεγγραφών
  • 20 Δεκεμβρίου: Υποβολή τελικών κειμένων για τη συλλογική έκδοση με εργασίες που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο
Πρόγραμμα συνεδρίου:

 

Θεματικές Ενότητες
Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των μικρών παιδιών για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών
Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών
Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τις φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση και την πρώτη σχολική ηλικία
Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική ηλικία στην προοπτική του “νέου σχολείου”
Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και αναλυτικά προγράμματα
Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και εκπαιδευτικό υλικό
Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
Φυσικές Επιστήμες και διαθεματικότητα στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών
Φυσικές Επιστήμες και περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών
Επιστημονικός αλφαβητισμός και προσχολική εκπαίδευση: η προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών ως πολιτισμικού αγαθού

 

Επιστημονική Επιτροπή
Αναστασία Δημητρίου, Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Μαρίντα Εργαζάκη: Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
Ζαχαρίας Ζαχαρία, Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Κύπρου
Βάσω Ζόγκζα , Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
Χρήστος Iωαννίδης, Πανεπιστημίου Πειραιά
Μιχάλης Καλογιαννάκης, Π.Τ.Π.Ε Πανεπιστημίου Κρήτης
Πέτρος Καριώτογλου, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δημήτρης Κολιόπουλος, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
Κωνσταντίνος Κορφιάτης, Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Κύπρου
Κώστας Κωνσταντίνου, Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Κύπρου
Γιώργος Μπαγάκης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κατερίνα Πλακίτση, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κώστας Ραβάνης, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
Βασίλης Τσελφές, Τ.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Αθηνών
Μένη Τσιτουρίδου, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστoτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βασιλεία Χρηστίδου, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παναγιώτης Παντίδος, Τ.Ε.ΠΑ.Ε. Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Οργανωτική Επιτροπή
Αναστασία Δημητρίου, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Ζωή Δαλούκα, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Στράτος Κυβηρτζίκης, ΟΜΕΠ – Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Έμη Μαλκοπούλου, ΟΜΕΠ – Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Θάνος Μόγιας, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Χρυσούλα Μπουτζιλούδη, ΟΜΕΠ – Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Νόπη Ξενιτίδου, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Δημήτρης Πρέντζας, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Χαράλαμπος Σακονίδης, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
Ελευθερία Σάλμοντ, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ
Αναστασία Φιλιππουπολίτη, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ