Μενού Κλείσιμο

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (15-19 Μαΐου 2013)

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 15-19 Μαΐου 2013, με κεντρικό θέμα «Η Ψυχολογία σε κρίση-μους καιρούς», μια ιδιαίτερα επίκαιρη θεματολογία που κινείται γύρω από τους άξονες Κρίσιμοι καιροί / Η Ψυχολογία στην κρίση / Η Ψυχολογία υπό κρίση.

Κρίσιμοι καιροί
Η «οικονομική κρίση» όπως και εάν ερμηνεύεται, προκαλεί γενικότερες αναταράξεις σε κοινωνικό, συναισθηματικό και ιδεολογικό επίπεδο καθιστώντας τους καιρούς που διανύουμε κρίσιμους. Στο πλαίσιο αυτό, φαινόμενα όπως η ανεργία, η φτώχεια ο ρατσισμός, η βία, η απόγνωση αλλά και η αλληλεγγύη, η ελπίδα, η κινητοποίηση αλλάζουν νόημα και μορφή.

Η Ψυχολογία στην κρίση
Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της θέτουν νέα ερωτήματα και προκλήσεις στην ψυχολογική έρευνα: Ποιες είναι, για παράδειγμα, οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης σε ατομικό επίπεδο, στον τρόπο σκέψης, δηλαδή, στα συναισθήματα, στην εικόνα που διαμορφώνει κανείς για τον εαυτό του, στις ηθικές αξίες; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης σε ομαδικό και διομαδικό επίπεδο; Πως επηρεάζονται οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβάνονται τους άλλους; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τους μειονοτικούς πληθυσμούς; Πως επηρεάζονται οι θεσμοί (οικογένεια, σχολείο, ΜΜΕ) και οι συλλογικότητες;

Η Ψυχολογία υπό κρίση
Κάθε κρίση, ωστόσο, είναι και ευκαιρία για ανάλυση και αναστοχασμό: Πώς επηρεάζονται, κάτω από τις νέες συνθήκες, το περιεχόμενο και τα όρια των «φαινομένων» που μελετά η Ψυχολογία; Σε ποιο βαθμό τα διαθέσιμα θεωρητικά και ερευνητικά εργαλεία αρκούν για να ερμηνεύσουν ή να αντιμετωπίσουν σύνθετα κοινωνικά προβλήματα όπου το ατομικό και το κοινωνικό συμπλέκονται με περίπλοκους τρόπους; Πως, τελικά, μπορεί να συμβάλει η Ψυχολογία ενισχύοντας μια κοινωνία δικαίου και καταπολεμώντας τον αποκλεισμό, τις ανισότητες και τις κοινωνικές διακρίσεις;

Στόχος του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου είναι να συζητηθούν θέματα που προκύπτουν από τα παραπάνω ερωτήματα κατά τη διάρκεια προσκεκλημένων ομιλιών, συμποσίων, θεματικών συνεδριών και εργαστηρίων. Έμφαση θα δοθεί στην ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να αναπτυχθεί ένας ενδιαφέρων και γόνιμος διάλογος.

Όπως κάθε συνέδριο, έτσι και το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, αποτελεί ένα πλαίσιο παρουσίασης νέων δεδομένων, αρχών και προτάσεων. Το παρόν Συνέδριο, όμως, επιδιώκουμε να αποτελέσει πόλο όχι μόνο ερευνητών από το χώρο της Ψυχολογίας, αλλά και από άλλα επιστημονικά πεδία. Επίσης, θα ήταν χαρά μας αν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και επαγγελματίες δουν το συνέδριο αυτό ως ένα «χώρο» όπου μπορούν να ακούσουν και να ακουστούν συμπράττοντας στην επίτευξη του βασικού στόχου της εκδήλωσης.

Ελπίζουμε το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας να αποτελέσει το ιδανικό πλαίσιο για την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας. Η συμβολή σας και η ενεργός παρουσία σας στις εργασίες του Συνεδρίου θα είναι η βασική εγγύηση για την ουσιαστική επιτυχία του.

Η Οργανωτική Επιτροπή και εγώ προσωπικά σας περιμένουμε στην Αλεξανδρούπολη.

Δέσποινα Σακκά

Η Πρόεδρος του Συνεδρίου

 

Αφίσα – Πρόσκληση – Θεματικές Ενότητες – Εγγραφή – Σημαντικές Ημερομηνίες

Πρόγραμμα συνεδρίου

Βιβλίο περιλήψεων


Προηγούμενα Συνέδρια

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Ιλίσια, 25-29 Μαΐου 2011

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Βόλος, 14-17 Μαΐου 2009

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Ρόδος, 21-24 Μαΐου 2003

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαΐου 2001

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Λευκωσία, 25-28 Μαρτίου 1999

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Αθήνα, 29-1 Ιουνίου 1997

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Πάτρα, 23-26 Μαΐου 1996

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Θεσσαλονίκη, 27-30 Μαΐου 1993

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Αθήνα, 29 Μαΐου – 2 Ιουνίου 1991

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Ρέθυμνο, 18-20 Μαΐου 1990

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Θεσσαλονίκη, 19-21 Μαΐου 1989