Μενού Κλείσιμο

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αντιμετώπισης της Σχολικής Αποτυχίας (1996)

Το 1994 ο Ο.Ο.Σ.Α. ξεκίνησε τριετή δράση για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας (“Combating Failure at School”). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οργανώθηκαν συνέδρια σε τρεις διαφορετικές χώρες (Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα). Πιο συγκεκριμένα, τα συνέδρια διοργανώθηκαν στις Βρυξέλλες (Μάιος 1995), το Λονδίνο (Νοέμβριος 1995) και την Αλεξανδρούπολη (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1996).

Στην Αλεξανδρούπολη το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τον Ο.Ο.Σ.Α., το Υπουργείο Παιδείας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συντονίστρια για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ήταν η κ. Αίγλη Ζαφειράκου, μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάλυση της επίδρασης καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη βελτίωση της επιτυχίας των μαθητών. Αναλύθηκαν και εμπειρίες από τη Νότια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η τεχνική αναφορά που προέκυψε στο πλαίσιο της δράσης παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Εκπαίδευσης του Ο.Ο.Σ.Α. τον Νοέμβριο του 1996. Μετά από τις σχετικές αναθεωρήσεις, προέκυψε βιβλίο που εκδόθηκε από τον Ο.Ο.Σ.Α.


Αναφορά

Overcoming Failure at School, OECD, 1998 (ISBN: 9789264163836).