Μενού Κλείσιμο

Συνέδριο: Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολιτειότητα στη Σύγχρονη Ευρώπη (5 Δεκεμβρίου 2015)

 

To συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μη επιστημονικοί και κοινωνικο-επιστημονικοί λόγοι πάνω στην ταυτότητα, τη μετανάστευση και την πολιτειότητα» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντώνη Σαπουντζή, Επίκουρο Καθηγητή του Τ.Ε.Ε.Π.Η. Το έργο χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δράση Υποστήριξης για Εκπαίδευση και Επαγγελματική Εξέλιξη Ερευνητών (MARIE CURIE), Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2011-CIG.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 13 εισηγητές/εισηγήτριες από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

Πληροφορίες για το συνέδριο [pdf]