Μενού Κλείσιμο

Αρχεία: Mαθήματα

Λίστα μαθημάτων

Κοινωνική Ψυχολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος Στο μάθημα αυτό γίνεται μια οριοθέτηση του αντικειμένου της Κοινωνικής Ψυχολογίας και παρουσιάζονται κάποιες βασικές θεωρητικές παραδόσεις. Μαζί με τους τομείς ενασχόλησης της…

∆ιδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστηµών στην Προσχολική Ηλικία

Περιεχόμενο Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών και αφετέρου η ανάπτυξη της γνώσης του…

Ειδική Αγωγή

Περιεχόμενο Μαθήματος 1) Ιστορικοποιημένη παρουσίαση του θεσμού της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας 2) Συγκριτική παρουσίαση συστημάτων Ειδικής Αγωγής άλλων κρατών (Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α., Φινλανδία,…

Υπολογιστικά Περιβάλλοντα ∆ιαχείρισης και Ανάλυσης Ποσοτικών και Ποιοτικών ∆εδοµένων

Περιεχόμενο Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών, αφ’ ενός με στατιστικά πακέτα λογισμικού (κυρίως SPSS) και αφ’ ετέρου, μέσω αυτών, με διαχειριστικές…