Μενού Κλείσιμο

Αρχεία: Mαθήματα

Λίστα μαθημάτων

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος Έννοια και ορισμός της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Μέθοδοι έρευνας στην εκπαιδευτική ψυχολογία. Θεωρίες μάθησης και πρακτικές εφαρμογές. Ατομικές διαφορές μαθητών (νοημοσύνη, δημιουργικότητα, πεποιθήσεις αυτεπάρκειας,…

Σύγχρονη ∆ιδακτική: Βασικές Έννοιες και Προτάσεις Εφαρµογής

Περιεχόμενο Μαθήματος Α. Ορισμός της διδακτικής. Η γέννηση και η εξέλιξή της: Κομένιος. Β. Βασικές έννοιες Διδακτικής και τάσεις της σύγχρονης διδακτικής. Ανάλυση διδακτικών καταστάσεων:…

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Περιεχόμενο Μαθήματος Ο απορητικός χαρακτήρας ενός ορισµού της Φιλοσοφίας. Η ιστορικότητα της Φιλοσοφίας και η ιστορία της Φιλοσοφίας. Οριοθέτηση της Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία και επιστήµη. Φιλοσοφία…

Αρχές της Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΙΙ

Περιεχόμενο Μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικά ζητήματα που αφορούν την Πληροφορική και την εκπαιδευτική τεχνολογία. Αποτελείται από θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις. Ενδεικτικά…