Μενού Κλείσιμο

Βαθμίδα: Μέλη Ε.ΔΙ.Π

Αικατερίνη Γιόφτσαλη

Σπουδές Πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ειδικότητα: Μουσειοπαιδαγωγός), Τμήμα Μουσειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Leicester, Μεγάλη Βρετανία Διδακτορικό Δίπλωμα,…