Μενού Κλείσιμο

Ιουλία Ντούση

Θέση : Μέλη Ε.ΔΙ.Π

Θέση : Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκει στο ΤΕΕΠΗ

Γνωστικό αντικείμενο : Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιουλία Ντούση

Προπτυχιακά μαθήματα (Πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ)

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Ειδίκευση: Παιδική Ανάπτυξη, Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Μεγάλη Βρετανία
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΒιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ 1169/23-07-2020, τ. Γ’