Μενού Κλείσιμο

Ιουλία Ντούση

Θέση : Μέλη Ε.ΔΙ.Π

Θέση : Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκει στο ΤΕΕΠΗ

Γνωστικό αντικείμενο : Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30062
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77062
  • Email : intousi@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : https://www.researchgate.net/profile/Ioulia_Ntousi3

Ιουλία Ντούση

Προπτυχιακά μαθήματα (Πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ)

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Ειδίκευση: Παιδική Ανάπτυξη, Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Μεγάλη Βρετανία
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΒιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ 1169/23-07-2020, τ. Γ’