Μενού Κλείσιμο

Αικατερίνη Γιόφτσαλη

Θέση : Μέλη Ε.ΔΙ.Π

Θέση : Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκει στο ΤΕΕΠΗ

Γνωστικό αντικείμενο : Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30089
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77089
  • Email : agioftsa@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : https://duth.academia.edu/JohnKeramaris

Αικατερίνη Γιόφτσαλη

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ειδικότητα: Μουσειοπαιδαγωγός), Τμήμα Μουσειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Leicester, Μεγάλη Βρετανία
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μουσειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Leicester, Μεγάλη Βρετανία

Προπτυχιακά μαθήματα (Πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ)Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 993/9-10-2017, τ. Γ’