Μενού Κλείσιμο

Σοφία Ιακωβίδου

Θέση : Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Νεοελληνική Λογοτεχνία

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30075
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77075
  • Email : siakovid@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Σοφία Ιακωβίδου

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (DEA)- Νεοελληνικό Ινστιτούτο Σορβόννης, Παρίσι, Γαλλία
Διδακτορικό δίπλωμα (Thèse de Doctorat) – Ινστιτούτο Ανατολικών και Βαλκανικών Γλωσσών, Παρίσι, Γαλλία
Επισκέπτρια ερευνήτρια – Τμήμα Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Μπέρμινχαμ, Μεγάλη Βρετανία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Νεοελληνική λογοτεχνία (19ος -20ος αι.)
Θεωρία λογοτεχνίας
Συγκριτική φιλολογία
Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας
Διαφυλικές σπουδές (gender studies)

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΕΚ 1144/13-05-2022, τ. Γ’
ΦΕΚ Μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 209/22-2-2019, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 247/24-3-2015, τ. Γ’, σ. 1497
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Λέκτορα ΦΕΚ 1259/31-12-2010, τ. Γ’