Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Β4Ε  Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Β4Ε  Αφηγήσεις της διαφορετικότητας: κείμενα και ιδεολογίες

 

Το μάθημα εστιάζει στις κυρίαρχες εκφάνσεις της διαφορετικότητας (έμφυλη ταυτότητα, αναπηρία, κοινωνική τάξη, γλώσσα, εθνική υπαγωγή, θρησκεία) και στον τρόπο που αυτές αναπαρίστανται στη λογοτεχνία. Εκκινώντας από μια εξέταση των εννοιολογημάτων «ιδεολογία» και «διαφορετικότητα», και της λογοτεχνικής έννοιας της «αναπαράστασης» θα περάσουμε σε αναλύσεις επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων τόσο της Ελληνικής όσο και της διεθνούς γραμματείας τα οποία διακλαδίζονται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: τη λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά και αυτή που απευθύνεται σε ενήλικες.