Μενού Κλείσιμο

Ευαγγελία Κοψαλίδου

Θέση : Μέλη Ε.Ε.Π.

Θέση : Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που ανήκει στη Σχολή Επιστημών Αγωγής

Γνωστικό αντικείμενο : Μουσική Παιδεία

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευαγγελία Κοψαλίδου

Σπουδές

Πτυχίο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Histoire de la musique et musicologie), Université de Paris IV-Sorbonne, Γαλλία

Διδακτορικό Δίπλωμα (Musique et Musicologie), Sorbonne Université-Lettres, Γαλλία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (Π.Μ.Σ. του ΤΕΕΠΗ)Βιογραφικό Σημείωμα: