Μενού Κλείσιμο

Ευθυμία Πεντέρη

Θέση : Επίκουρος/η Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Κοινωνική Παιδαγωγική

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30053
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77053
  • Email : epenteri@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : https://www.researchgate.net/profile/Efthymia-Penderi-2

Ευθυμία Πεντέρη

 

Σπουδές

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών»
Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Γονική εμπλοκή και συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας
Γονικές εθνοθεωρίες και συνήθειες για την προαγωγή της εκπαίδευσης και ευημερίας των μικρών παιδιών
Κοινωνικοπαιδαγωγικές πρακτικές και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη στις μικρές ηλικίες
Προαγωγή της κοινωνικο-συναισθηματικής επάρκειας και ανθεκτικότητας των μικρών παιδιών
Πολιτισμικά υπεύθυνη διδασκαλία, δικαιώματα και ενεργός συμμετοχή των μικρών παιδιών

Βιογραφικό Σημείωμα: