Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 22 Ιανουαρίου 2020

Παρουσίαση – Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ» Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής…