Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 8 Ιανουαρίου 2020

Παραλαβή / Παράδοση καρτελών Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Κατάρτιση  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι φοιτήτριες-ές του 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις παρουσίες τους στην πρακτική άσκηση, μπορούν να παραδίδουν τις καρτέλες…