Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση – Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Κοέντα Ιωάννας στο Εργαστήριο Ψυχολογίας με τίτλο: «Παιδική λογοτεχνία και ετερότητα: διαπολιτισμικές και ιδεολογικές διαστάσεις  παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, πρώτης σχολικής ηλικίας, για την προσφυγιά και την μετανάστευση».


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Καλλιτσάρη Σταματίας στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών με τίτλο: «Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Συνέχεια ή ασυνέχεια; Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών και δασκάλων. Μια μελέτη περίπτωσης».