Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 21 Ιανουαρίου 2020

Ανακοίνωση για την Πρακτική Κατάρτιση Γ΄ έτους 

Πρακτική Κατάρτιση Γ΄ έτος  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι φοιτήτριες-τες του Γ΄ έτους  θα πρέπει να δηλώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/1/19 στην κ. Αθανασίου (και τηλεφωνικά…