Μενού Κλείσιμο

Μαρία Αμμάρι

Θέση : Μέλη Ε.Ε.Π.

Θέση : Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που ανήκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γνωστικό αντικείμενο : Αγγλικά

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30107
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77107
  • Email : mammari@pme.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : http://duth.academia.edu/MariaAmmari

Μαρία Αμμάρι

Σπουδές

Πτυχίο (Linguistics Degree), Faculty of Letters, University of Reading, Berkshire, Μεγάλη Βρετανία
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Διπλωματικές Σπουδές, Diplomatic Academy of London, University of Westminster, Μεγάλη Βρετανία
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Learning and Teaching of English), Institute of Education, University of London, Μεγάλη ΒρετανίαΒιογραφικό Σημείωμα: