Μενού Κλείσιμο

Γεώργιος Μαυρομμάτης

Θέση : Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια

Γνωστικό αντικείμενο : Μειονοτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30109
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77109
  • Email : gmavromm@psed.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα :

Γεώργιος Μαυρομμάτης

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Νεότερης Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Προπτυχιακά Μαθήματα Άλλων Τμημάτων (διδασκαλία με ανάθεση)

  • Πολυπολιτισμικότητα, ταυτότητες και εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.)
  • Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στην σχολική τάξη (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Ιστορία εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική
Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Θρησκειολογία

Βιογραφικό Σημείωμα:


Σχετικά ΦΕΚ :

ΦΕΚ Μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 826/23-07-2018, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 1133/25-08-2014, τ. Γ’
ΦΕΚ Διορισμού στη Βαθμίδα του Λέκτορα ΦΕΚ 728/04-09-2009, τ. Γ’