Μενού Κλείσιμο

Μάθημα κορμού ΠΜΣ “Κ3. Εκπαιδευτική έρευνα: Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Κ3. Εκπαιδευτική έρευνα: Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις μεθοδολογικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων στα πλαίσια μίας επιστημονικής έρευνας. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας καθώς και με τις βασικές μεθόδους της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Ειδικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα εμβαθύνουν σε θέματα ανάλυσης λόγου, ανάλυσης περιεχομένου και ανάλυσης συνομιλίας, θα εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό πειραμάτων και ερευνών ερωτηματολογίου. Τέλος θα κληθούν να σχεδιάσουν μία μικρής κλίμακας έρευνα, να συλλέξουν σχετικά δεδομένα και να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες αναλύσεις.