Μενού Κλείσιμο

Ημερίδα «Ποιοτικές Μέθοδοι: Μελετώντας την Ταυτότητα και την Ετερότητα στο Λόγο» (9 Μαΐου 2015)

Η διοργάνωση της ημερίδας έγινε στα πλαίσια του έργου «Κοινωνικo-επιστημονικά Κείμενα και Καθημερινός Λόγος για την Ταυτότητα και τη Μετανάστευση» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στόχος της ημερίδας είναι να μελετηθεί η Ταυτότητα και η Ετερότητα στο Λόγο εστιάζοντας στις παρακάτω μεθόδους:

  • Ανάλυση λόγου και κοινωνικών αναπαραστάσεων,
  • Ανάλυση συνομιλίας,
  • Ρητορική ανάλυση και κοινωνική κατηγοριοποίηση,
  • Λογοψυχολογία και κριτική λογοψυχολογία,
  • Βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση,
  • Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου

Η ημερίδα απαρτίζεται από 6 συνεδρίες μία σε καθεμιά από τις παραπάνω μεθόδους, οι οποίες διεξάγονται παράλληλα από το πρωί έως το απόγευμα. Οι εισηγητές/εισηγήτριες είναι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αντώνης Σαπουντζής, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αφίσα ημερίδας [pdf]