Μενού Κλείσιμο

Αθανάσιος Κουτσοκλένης

Θέση : Διδάσκοντες/ουσες με Ανάθεση

Θέση : Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ (Δ.Π.Θ.) και διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ με ανάθεση

Γνωστικό αντικείμενο : Παιδαγωγική της Ένταξης: Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30099
  • Email : akoutsok@eled.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας : 77099
  • Ιστοσελίδα :

Αθανάσιος Κουτσοκλένης

Προπτυχιακά μαθήματα (Πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ)Σχετικά ΦΕΚ :

Διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 22-5-2019