Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 1 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημέρωση για τις συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ» Οι υποψήφιοι που θα προσέλθουν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν τα…

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων του κ. Δραμαλίδη “Περιγραφική Στατιστική” και “Βασικές Έννοιες Μαθηματικών”

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων του κ. Δραμαλίδη – εξεταστική Περίοδος Σεπτέμβριος 2021 Στο eclass.duth.gr έχουν δημιουργηθεί 2 τάξεις με τίτλους: “Συμμετοχή για ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ…