Μενού Κλείσιμο

Μήνας: Οκτώβριος 2021

Ανακοίνωση δημόσια υποστήριξης διδακτορικής διατριβής

Ανακοίνωση δημόσια υποστήριξης διδακτορικής διατριβής Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTM2NDU5YmMtMTljNy00MGI1LWFiMDYtYzIxNDlkZTJmNGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ad8fc5df-9697-440d-93c5-f80cc3682ac2%22%7d) θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της…

Έναρξη δήλωσης κ διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22

  ΘΕΜΑ : Έναρξη δηλώσεων – διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή τους στους…

Πρακτική Κατάρτιση 5o εξάμηνο – “Διαχείριση Πολιτισμικής Ετερότητας στη Σχολική Τάξη”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Πρακτική Κατάρτιση 5o εξάμηνο  Αλλαγή στις ημερομηνίες του σεμιναρίου πρακτικής του 5ου εξαμήνου «Διαχείριση Πολιτισμικής Ετερότητας στη Σχολική Τάξη» με τον κ. Μαυρομμάτη για…

Ανακοίνωση για το μάθημα Α’ έτους “Νεοελληνική Ιστορία”

Το μάθημα του Α’ έτους “Νεοελληνική Ιστορία” δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες…

Ημερομηνία έναρξης του Φροντιστηρίου Κινδύνων και Ατυχημάτων για τους φοιτητές του 4ου έτους

Ημερομηνία έναρξης του Φροντιστηρίου Κινδύνων και Ατυχημάτων για τους φοιτητές του 4ου έτους Το Φροντιστήριο Κινδύνων και Ατυχημάτων, ενότητα του υποχρεωτικού μαθήματος του 4ου έτους…

Ημερομηνία έναρξης του Φροντιστηρίου Κινδύνων και Ατυχημάτων για τους φοιτητές του 4ου έτους

Ημερομηνία έναρξης του Φροντιστηρίου Κινδύνων και Ατυχημάτων για τους φοιτητές του 4ου έτους Το Φροντιστήριο Κινδύνων και Ατυχημάτων, ενότητα του υποχρεωτικού μαθήματος του 4ου έτους…

Ανακοίνωση για το μάθημα Δ’ έτους “Κοινωνική Παιδαγωγική”

  Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Δ’ έτους “Κοινωνική Παιδαγωγική” την Τρίτη 19 Οκτωβρίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές του…