Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση για τις συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Οι υποψήφιοι που θα προσέλθουν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο πιστοποιητικά (πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή μοριακό τεστ ή Rapid Test τριών τελευταίων ημερών).

Το πρόγραμμα συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα μόλις επαλειφθούν σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα που έχουν προκύψει.