Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 29 Ιουλίου 2021

Εκκρεμότητες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. Παρακαλούνται όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση-φάκελο υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά…