Μενού Κλείσιμο

Εκκρεμότητες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Παρακαλούνται όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση-φάκελο υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» και έχουν αναφέρει στο βιογραφικό τους προϋπηρεσία και επιμόρφωση αλλά δεν έχουν συνυποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου .

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ