Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 16 Ιουλίου 2021

Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων Π. Τριανταφυλλίδη και Ζ. Σούτσου

Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και 2018-2019 από…