Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 1 Ιουλίου 2021

Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του ΔΠΘ – Ακαδ. Έτος 2020-21

Θέμα: Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο…