Μενού Κλείσιμο

Βαθμίδα: Ομότιμος/η Καθηγητής/τρια

Γαλήνη Ρεκαλίδου

Σπουδές Πτυχιούχος Τμήματος Νηπιαγωγών της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχιούχος Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Διδακτορικό…